Strategie

Strategie betekent een plan opstellen om doelstellingen te realiseren. Meestal ben je niet de énige speler op de markt en vergt uw strategie énige creativiteit en originaliteit om uw concurrenten voor te blijven.

Het begint steeds met een missie, een doel die je wil bereiken. Stephen Covey besteedde een volledig hoofdstuk aan 'Begin with the end in mind'. Voor de fans: The 7 habbits of highly effective people.

Eens uw missie duidelijk uitgeschreven is, dan begint het pas. Hoe ga je uw doel bereiken en vooral: wat zijn de kernproblemen die jou verhinderen uw doel te bereiken. Het is niet altijd gemakkelijk deze te ontdekken, vaak is een tweede set ogen van uw mentor onmisbaar.

Pas nu kan je beginnen aan uw strategie. Richard Rumelt vat het mooi samen in zijn boek Good strategy, Bad strategie:

1. Je stelt een duidelijk diagnose dat de problemen en uitdagingen beschrijft

2. Je stelt een leidend beleid op, een globale benadering om het probleem op te lossen.

3. Je stelt een set samenhangende acties op om uw globale benadering uit te voeren.

 

Hoe pakken wij dit aan? Ieder jaar vullen we een House of strategy in. Deze House of strategy is een afbeelding van een griekse tempel met 3 pilaren. Met post-its zetten we in het dak de missie en de visie neer.

Op de draagbalk voor het dak bijtelen we de strategie. Om ze te meten plakken we 3 post-its op de die pilaren. 1 post-it per pilaar. De 3 pilaren staan voor Klanten, Interne processen en Financials. De Balanced Scorecard van R. Kaplan en D. Norton komt hier naar boven.

De treden van de tempel staan voor uw Leren en ontwikkelen.

Maar het allerbelangrijkste zijn uw fundamenten, uw waarden. Zonder sterke fundamenten zakt uw tempel in de grond, zonder sterke waarden zal je ook snel het vertrouwen van uw klanten verliezen.

Wat ons uniek maakt bij GrowPartners is dat we de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) op de 3 pilaren specifiek voor uw onderneming bepalen en ook opzetten, zodat we ze maand na maand kunnen rapporteren, evaluren en eruit leren. Meten is weten, weten is bijsturen.

 

House of strategy

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×